Damhussøen/Damhusengen

Damhussøen og Damhusengen tilbyder de lange, frie kig hen over vand og land, som ellers kan være svære at finde i en storby. Samtidig lokker de mange aktivitetsmuligheder gæsterne til – og fuglene er også glade for søen og parken.

Særligt morgen og aften er området meget besøgt af løberne, der her kan glæde sig over smuk natur og en fredelig og overskuelig rute. Nøjes man med Damhussøen rundt, er her 3,4 km, og Damhusengen fylder yderligere 2,6 km på kilometertælleren.

Damhusengen er fyldt med boldbaner, der er et område, hvor hunde kan lege frit, der er grillpladser og naturlegepladser.

Men det er også et smukt sted bare at spadsere, og den er et populært motiv for fotografer. De kan glæde sig over motiver som hængepile hen over den blanke søflade, himlen, der spejler sig i søen, og udsigt til den nye tids høje huse hen over en landlig idyl.

Der er masser af fisk i søen, der har forholdsvis rent vand. Fra tid til anden belastes vandet dog af Harrestrup Å, som løber gennem området.

Damhussøen er ikke en naturlig sø, den er skabt ved at opstemme åen for at sikre drikkevand nok til københavnerne også i den tørreste periode, når åen løb tør. Oprindelig var Damhusengen en del af søen. I dag er den drænet, men den lavest beliggende del af engen er våd og giver gode levemuligheder for en række dyr og planter.

Foto: Scanpix/Kjeld Olesen

Share Button
  • Løb, leg, boldspil, langrend om vinteren, mindre kælkebakker, fri hundeluftning i en del af området, grillpladser, fuglekigning, spadsereture, picnic, cykling – Albertslundruten fra Albertslund til Vesterport skærer gennem området, og Vigerslevruten fra Vestvolden til Valby fører langs engen og søen.
  • Fiskeri (kræver medlemskab af en sjællandsk lystfiskerforening).
  • Søen var en del af det københavnske drikkevandssystem og forsynede københavnerne med drikkevand fra middelalderen og frem til 1891. Det smukke område i de dengang meget landlige omgivelser blev siden et populært udflugtsmål, og derfor opstod tanken om at gøre det til park.
  • Den blev anlagt i årene 1939-1941. Hele området blev sammen med Vigerslevparken – tilsammen kendt som Det Grønne Y – fredet i 2010.
  • Damhussøen hed oprindelig Langvaddam Sø, og bomhuset i området, hvor opsynsmanden kunne opkræve vejskat, hed Langvaddamshus. Det blev senere bare til Damhuset, og derfor hedder søen i dag Damhussøen.
  • Fuglelivet ved søerne er livligt, og her er registreret flere sjældne arter, bl.a. den smukke rødbrune rustand. De to småøer har skarver og måger fordelt imellem sig, så skarverne har besat den ene ø og mågerne den anden. Træerne på skarvernes ø viser, at skarvers ekskrementer er hård kost for omgivelserne.

  • Der er fundet flodkrebs i søen, der er flere flagermus i træerne ved søen og engen, og der er et varieret planteliv både i og ved søen.
  • De fleste af stierne er egnede for kørestolsbrugere.
  • Der er café på dæmningen mellem søen og engen.
  • Grillpladser på den vestlige side af Damhusengen og flere steder at spise sin medbragte mad.
1 km

Del lokation automatisk