Gammelmosen

Der er en duft af fugt, råd og gammel mosebund, som i planternes blomstringsperioder blander sig med vellugten fra rosmarinlyng, tranebær, rododendron og andre arter, som ynder at vokse i og omkring sure og fugtige områder. Sandsynligvis kan du høre den store flagspætte sidde og hakke med sit næb i et udgået træ og i skumringen høre skovsneppen sende sine parringslyde ud mellem træerne.

Gammelmosen ligger blot 12 km nord for Rådhuspladsen i København og er verdens ældste videnskabelige fredning. Den er på størrelse med 40 fodboldbaner og ligger klemt inde mellem en motorvej, et industriområde og en parcelhusbebyggelse.

Her har den fået lov at ligge fuldstændig uberørt af menneskehånd siden 1844. Først i 2009 fik offentligheden adgang til mosen med ret til at færdes på særligt udvalgte stier.

Oprindelig var Gammelmosen en typisk højmose, som blev udnyttet til tørvegravning. Da kong Christian 8. i 1844 besluttede at frede mosen, var en stor del af tørven gravet bort, men langsomt er den igen begyndt at danne nye lag af tørv og sphagnum.

Samtidig er den vokset til med en kraftig og tæt bevoksning af rødel, fyr og birk, og mosen er et oplagt udflugtsmål, hvis man vil opleve et stykke uberørt natur med en række sjældne plantearter og dyr som den kødædende rundbladet soldug, mosebølle og den blå sommerfugl bølleblåfugl.

Foto: Søren Rud

Share Button
 • Gå- og cykelture. Fuglekigning og oplevelse af sjældne plantearter.
 • Historie: Før 1844 leverede Gammelmosen tørv til opvarmning for københavnerne.
 • Christian 8. fredede mosen for at undersøge, om højmosen kunne gendannes.
 • Siden 1886 har Landbohøjskolen (nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet) fulgt mosens udvikling.
 • Gammelmosen blev genfredet i 2009, da der blev lavet offentlig adgang til mosen.
 • Ud over stien rundt om mosen er der offentlige trampestier ud midt i mosen, så man kan opleve den på tæt hold og mærke den gyngende mosebund.
 • Fugle som broget fluesnapper, stor flagspætte, skovsneppe, duehøg, musvåge, munk, gærdesmutte, grønsisken og fuglekonge. Den sjældne sommerfugl bølleblåfugl, der lægger sine æg på blade af dværgbusken tranebær, kan man også være heldig at opleve.
 • Langbladet soldug, rosmarinlyng, tranebær, bukkeblad, smalbladet kæruld, grå-star, dusk-fredløs, hedelyng, kragefod, graner, rødel, birk, rododendron, taks, irsk vedben og sphagnummosser.
 • Ikke velegnet for kørestolsbrugere
 • Ingen - så husk evt. en madpakke.
 • Nymosen
 
1 km

Del lokation automatisk