Holmens Kirkegård

I modsætning til hærens kirkegård på den anden side af Dag Hammerskjölds Allé, der er blevet betegnet som en ’charmerende rodebunke’, så hersker der en helt anden orden på flådens pendant, Holmens Kirkegård. Her er lange lige stier i et nøje planlagt mønster, en lang og lige lindeallé og veltrimmede lave bøgehække.  Men sådan har det ikke altid været.

Holmens Kirkegård er Københavns ældste kirkegård, som stadig er i brug. Den blev grundlagt i 1660, da det begyndte at knibe med gravpladser inden for byens volde.

I første omgang var den en kirkegård for flådens menige og ubemidlede matroser og fik navnet Skibskirkegården, hvor det var ikke tilladt at rejse mindesmærker i form af gravsten eller trækors. Derfor brød de mere velbjærgede flådeofficerer sig ikke om blive begravet her. En anden årsag var, at græssende kvæg fra de omkringliggende marker kunne trænge ind på kirkegården og rode op i gravstederne.

I slutningen af 1700-tallet blev der imidlertid sat skik på stedet. Der blev gravet en voldgrav uden om kirkegården og rejst en hvidtjørnehæk, som kunne holde kreaturerne ude. Samtidig blev der gennemført en stram plan for indretningen af kirkegården, som efterhånden gav tilladelse til mindesmærker.

Diagonalt igennem kirkegården blev anlagt en lang smuk poppelallé, som i overensstemmelse med stedets oprindelse blev kaldt Admiralgangen. Her kunne ligtogene promenere fra indgangen op til gravkapellet. Ud fra denne hovedpassage, hvor poplerne siden er blevet erstattet af høje lindetræer, løber der som i en halvstjerne tre snorlige stier.

Det nuværende monumentale trækapel stammer fra 1902 og har i tidens løb mødt megen kritik fra æstetiske feinschmekere, fordi det som forbillede har en norsk stavkirke.

I dag er Holmens Kirkegård en af byens fredelige oaser, hvor forældre promenerer med barne- og klapvogne og slår sig ned på bænkene, og hvor en lang række kendte kulturpersonligheder fra de seneste par hundrede år ligger begravet.

Foto: Søren Rud

Share Button

DATA & LINKS

Holmens Kirkegård
Øster Farimagsgade 46
2100 København Ø
Tlf. 2222 7180

  • Historieoplevelse, gåture, fred, ro og tid til eftertanke.
  • I 1794 fik Holmens tidligere præst Laurids Smith som den første et gravminde. Men som et kompromis blev det placeret lige uden for kirkegårdens hegn, der hvor hovedindgangen ligger i dag. Præsten var en stor dyreelsker, og derfor hviler der en hund ved foden af mindesmærket, som flere gange er blevet fornyet af Dyrenes Beskyttelse.

  • I dag holder en lille flok vilde katte, som er blevet neutraliserede og genudsat af Kattens Værn, til på kirkegården, og passes af lokale foderværter.
  • Kirkegården har flere store mindesmærker bl.a. for de ca. 500 ’søkrigere’ som faldt under Slaget på Reden i 1801.

  • Blandt de kendte personligheder, der ligger på kirkegården, er guldaldermaleren Otto Bache, skuespillerinden Johanne Luise Heiberg, forfatteren Christian Winther, komponisten H.C. Lumbye, forfatterinden Emma Gad, balletmester Harald Lander, skuespilleren Kjeld Petersen, journalisten Gunnar ’Nu’ Hansen og den socialdemokratiske politiker Svend Auken.
  • Lind, bøg og traditionelle kirkegårdsplanter.
  • Krokus og sommerfuglebuske.
  • Adgang for kørestolsbrugere.
  • Der er flere caféer lige uden for kirkegården.
1 km

Del lokation automatisk