Karens Minde og Børnenes Dyremark

Heste. Kaniner. Lam. Høns. Og ved siden af et kulturhus, der i dag kan tilbyde livemusik, øvelokaler og en lang række arrangementer, men oprindeligt var en bondegård langt uden for byen. Området Karens Minde i Kgs. Enghave har rødder i den danske landbokultur, men er samtidig historien om et godt og aktivt liv i storbyen.

Børnenes Dyremark er stedet, hvor børn med tilknytning til området kan få part i en hest, holde kaniner og være med til at passe høns. Meningen er, at storbybørn også skal have kontakt til naturen og dyrene, og de mange børn på dyremarken viser, at muligheden for at være i nærkontakt med dyrene, selv om man måske bor på femte sal, er populær.

Det er ikke kun børn, der passer dyr på stedet. Voksne har bl.a. mulighed for at være med i det nye fårelaug, der står for pasning og slagtning af en flok får. Fårene græsser på det nærliggende naturområde Sydhavnstippen, hvor de er med til at holde uønskede planter nede.

Desuden er voksne altid velkomne som frivillige i Børnenes Dyremark. Stedet drives udelukkende af frivillig arbejdskraft, der skal sikre, at børnene har et godt fristed, lærer om natur, miljø og økologi og får voksne rollemodeller.

Naboen Karens Minde Kulturhus, ’Sydhavnens Slot’, er bydelens ældste bevarede bygning. Oprindelig var den tidligt i 1800-tallet en gård, bl.a. var stedet ejet af en apoteker, der dyrkede lægeurter på stedet. Fra 1880 blev bygningen brugt til åndssvageforsorg.

De sidste beboere blev sluset ud til andre institutioner og bofællesskaber i 1987, og aktive lokale beboere i Sydhavnen kæmpede for at få stedet som kulturhus. Det lykkedes, og i dag er Karens Minde det aktive hjerte i den grønne del af Sydhavnen.

Foto: Kontraframe

Share Button

DATA & LINKS

Karens Minde og børnenes mark
Wagnersvej 19
2450 København SV

 • Ridning (for medlemmer), pasning af dyr, fællesskab, picnic, leg. At holde kanin, høns eller have part i hest på Børnenes Dyremark kræver, at man er medlem, men muligheden for at nyde det grønne område og stemningen af bondegård midt i byen er for alle.

 • Stor legeplads lige ved indgangen til Karens Minde fra Wagnersvej.

 • Med jævne mellemrum offentlige arrangementer, hvor andre end medlemmer også kan prøve at ride.
 • Gården Karens Minde hed oprindelig Lises Minde.
 • En senere ejer ændrede navnet i 1856, da han opkaldte stedet efter sin bedstemor.
 • Den sydlige del af Karens Minde kaldes ’Tryllelilleskoven’, og man kan virkelig godt føle sig lille her under de store, gamle træer. Her er blandt andet egern, og skovhornugler gør også opmærksomme på sig selv fra tid til anden.

 • Ved siden af ligger en mose, som er med til at gøre insektlivet livligere og er en lille naturperle.
 • Dele af naturområdet er uegnet for kørestole.
 • Området omkring selve kulturhuset er egnet.
 • Café i kulturhuset.
 • Borde og bænke, hvor man kan spise sin medbragte mad.
1 km

Del lokation automatisk