Kastellet

Der er både eventyr, historie, natur og masser af legemuligheder på og omkring Kastellet. Det er et gammelt militært område, som i århundreder har skullet forsvare København mod fjender, der kom ad søvejen. Når man kommer inde fra byen og krydser voldgraven, går man ind gennem den gamle, statelige kongeport og er pludselig bragt tilbage til 1660’erne.

Her er man omgivet af de lange, røde mandskabsbygninger, den gule kommandantbygning og kirken med det tilbyggede fængsel, hvor bl.a. Struensee sad lænket til væggen inden sin henrettelse.

Det er alt sammen omsluttet af de ti meter høje græsklædte volde og bastioner med kanoner og en gammel vindmølle, og hvor man på visse årstider kan opleve de vilde tulipaner og smukke, hvide voldhyacinter.

Lige uden for selve Kastellet ligger Churchillparken med Gefionspringvandet og Den engelske Kirke. Ved Langelinje blomstrer kirsebærtræerne om foråret, ude i havneløbet hviler Den lille Havfrue på sin sten, og både her og ud for Den svenske Kirke nordøst for Kastellet er der legepladser for børnene.

I Kastellets voldgrav er der en rig bestand af vandfugle, og på voldene og i det omgivende parkområde kan man søge skygge under den spredte træbevoksning, som oprindeligt havde til formål at nedsætte fjendens mulighed for at se ind på det militære område og i tilfælde af krig kunne levere tømmer til palisader og udbedring af materielle skader.

Kastellet, der er Nordeuropas fineste og bedst bevarede fæstningsværk, rummer stadig militære institutioner og kan i 2014 fejre sit 350-års jubilæum.

Foto: Søren Rud

Share Button

DATA & LINKS

Kastellet
Esplanaden
1263 København K

 • Løbeture, spadsereture, legepladser, picnic og oplevelse af historie, kultur og natur. Der kan arrangeres rundvisninger gennem Kastellets venner
 • Åben hele året kl. 06-22
 • Kastellet blev indviet i 1664, og rummede bl.a. enevældens statsfængsel, som stadig eksisterer. Fængslet ligger i forbindelse med kirken, så fangerne gennem kikhuller fra deres celler kunne følge gudstjenesten. I 1772 sad Struensee fængslet her i tre måneder – lænket til væggen – inden han blev henrettet.

 • Efter besættelsen sad den tidligere tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, i 1945 fanget i Kastellets fængsel
 • Den såkaldte Sakura-festival finder sted hvert år i begyndelsen af maj på Langelinie. Her fejres 200 japanske kirsebærtræers blomstring.

 • Det var den danske honorære konsul i Hiroshima, Seiichi Takaki, der forærede Københavns Kommune træerne i 2006.
 • Der findes 240 forskellige urter og græsarter på Kastellet. Bl.a.løgkarse, vild kørvel, ensidig klokke og hyrdetaske.

 • I voldgraven ses gråand, knarand, troldand, gråand, blishøne, grønbenet rørhøne, knopsvane, toppet lappedykker, fiskehejre og skarv.
 • Der er adgang for kørerstolsbrugere i området omkring Kastellet.
 • På selve Kastellet er der toppede brosten.
 • Der er flere restauranter og caféer i området.
1 km

Del lokation automatisk