Krogebjergparken

Krogebjergparken går som en grøn smutvej fra Vestvolden i nord til Damhusengen i Syd. Egentlig er den en ådal, men åen selv har længe været forsømt. Nu skal den genoprettes og vandet gøres rent, så området kan tiltrække både naturglade gæster og dyr og planter.

Krogebjergparken er en af de parker, som gæster fra andre dele af København kun sjældent finder frem til. Det er synd. For den lange, smalle park har sine egne fine indslag.

Længst mod nord er der en sø og forholdsvis vild natur, længere mod syd bliver området mere parkagtigt, indtil det ved Jyllingevej i Vanløse glider over i Damhusengen.

Midt i hele herligheden er der en legeplads med et klatrestativ som en slags mini-Eiffeltårn i reb og berlinergynger – de store gynger udviklet til Mauerpark i Berlin, som også appellerer til voksne.

Men om nogle år vil parken se anderledes ud. Harrestrup å, som løber gennem hele parken, videre til Damhussøen og ud i Kalveboderne ved Valbyparken, skal lægges fri og tilbage i sit naturlige leje.

I øjeblikket er der ikke meget naturligt over åen de få steder, hvor man kan se den. Der er fliser i bunden af åløbet, og fra tid til anden bliver den brugt til at udlede spildevand, når kloakkerne svømmer over.

Det skal være slut, og de kommende år vil Krogebjergparken igen blive en rigtig ådal med varieret natur og nye muligheder for parkens gæster.

Vandet skal være så rent, at der kan være ørreder i åen og fuglearter som isfugl, der også kun trives, hvor vandet er klart – isfuglen fisker med synet, så grumset vand betyder sulten isfugl.

Som en sidegevinst vil genopretningen gøre vandet i Kalveboderne så rent, at Valbyparken kan få sin egen badestrand.

Foto: Scanpix/Christian Als

Share Button
  • Løb, cykling, legeplads, kælkebakke, bålplads, fritløbsområde til hunde.
  • Park med gamle træer, krat, urter og plæner. Den nordligste del med søen virker mere vild end den sydligste.
  • Mange insekter og en del fugle, flagermus kan ses særligt omkring den del af parken, der ligger i Rødovre kommune.
  • Åen er der ikke meget liv i, men bliver den genslynget og restaureret efter planerne, kan den få et varieret dyre- og planteliv med mange fisk.
  • Den grønne cykelrute Vigerslevruten går gennem parken. Stien kan følges fra Vestvolden i nord til Valby i syd og løber langs med Harrestrup Å.
1 km

Del lokation automatisk