Kyststien om Amager

Det er en fuglesafari i eliteudgaven, som kyststien på diget rundt om Vestamager byder på. Området ligger på en af de vigtigste internationale trækruter for et væld af fuglearter, og samtidig giver kombinationen af våde enge, krat, skov, hav og søer gode betingelser for mange ynglefugle.

En stor del af Vestamager ligger i virkeligheden under vandets overflade, og diget blev bygget som led i et beskæftigelsesprojekt under Anden Verdenskrig, så danske arbejdsløse mænd kunne undgå tvangsarbejde i Tyskland.

For nylig er diget blevet forhøjet med to meter for at sikre København mod oversvømmelser som følge af klimaforandringer, og nu kan man gå, løbe på rulleskøjter eller cykle hele vejen rundt om Vestamager – fra Kongelunden til Islands Brygge.

Oppe fra diget er udsigten forrygende. På den ene side har man Øresund, Avedøreværket og Københavns skyline, på den anden side Klydesøen, der er et af Danmarks vigtigste vådområder for en række fugle.

Det er et lukket reservat, men en række fugletårne oppe fra diget sikrer, at man har god udsigt til sjældenhederne alligevel.

I forsommeren høres nattergalen – og knap så idyllisk vandriksen og den gråstrubede lappedykker. De lyder begge som grise ved fodringstid.

Der kommer flere og flere beretninger om havørne fra området. De er svære at tage fejl af. Det er som at se en dør flyve. Mere elegant er vandrefalken, der kan ses i vinterhalvåret. Den har udviklet en særlig jagtteknik, hvor den styrtdykker med over 300 km/t og torpederer sit bytte. Den er verdens hurtigste dyr.

På det første stykke af diget fra pumpehuset, der endnu er i brug, er der i sæsonen en lille badebro, så man kan kombinere fuglekigningen med en dukkert i Øresund. Man kan også fiske fra kysten.

Foto: Lars Bertelsen

Share Button
  • Badning, fiskeri, fuglekigning, cykling, vandretur, rulleskøjter, picnic, primitiv overnatning i nærheden.
  • Vestamager ligger for en stor dels vedkommende under havets overflade. Området blev inddæmmet under Anden Verdenskrig som led i et beskæftigelsesprojekt, der skulle sikre danske mænd mod at blive sendt på tvangsarbejde i Tyskland. Derefter blev det brugt til militært øvelsesterræn frem til 1984. Der var endeligt ryddet op efter militæret i 2010. I dag er området fredet.
  • Kyststien er 14 km, men den er samtidig en del af fjernvandreruten E6, der går helt fra det nordligste Finland til det sydlige Grækenland.
  • Det er fuglene, der er i centrum. Her er en stor ynglebestand af bl.a. gråstrubet, toppet og lille lappedykker, rørdrum, rørhøg og pungmejse. I vådområderne yngler bl.a. grågås, gråand og blishøne, viberne slår sig løs, og her er vadefugle som strandskade, stor præstekrave, dobbeltbekkasin og rødben. I træktiden raster mange fugle i området, bl.a. rovfugle, og Vestamager er et af de bedste steder at se rastende odinshaner.
  • I Øresund er der et rigt fiskeliv, og af og til kan man være heldig at se marsvin.
  • Den nye vej på diget er velegnet for kørestolsbrugere, men afstandene er store.
  • Der er ingen muligheder for indkøb, men mange steder at spise sin medbragte mad.
  • Det er muligt at lave bål i Pinseskoven tæt ved pumpehuset og tilberede sin medbragte mad. Her er der også muligheder for primitiv overnatning. Der er også bålsted ved Birkedam i den nordlige ende af diget.
1 km

Del lokation automatisk