Lersøparken

Lersøparken ligger som et stort, fredet, grønt område lige over for Bispebjerg Hospitals gamle hovedindgang omkranset af store træer, skolehaver og kratbevoksning. Her er både store fodboldbaner, en legeplads og en af byens bedste kælkebakker. I direkte forlængelse af parken langs S-togsbanen mellem Ryparken og Bispebjerg strækker sig et stort fredet og offentligt tilgængeligt område med kolonihaver.

Fredningen af både parken og kolonihaverne er sket, for at sikre denne grønne kile mod bebyggelse.  I Kolonihaveparken er der næsten 400 haver, som selvfølgelig er private, men hele området oser af traditionel dansk kolonihavekultur med offentlige stier, og mellem kolonihaverne er der mindre grønne områder, som inviterer til en picnic.

Den Grønne Cykelrute går tværs igennem både Lersøparken og Kolonihaveparken og er med til at forbinde området med mange andre grønne arealer og pladser i København og på Frederiksberg. Den afmærkede motionsrute Byens Grønne Puls, som forbinder parker og grønne områder på Nørrebro, Nordvest og Brønshøj, går også gennem Lersøparken.

Herfra er der udsigt til det smukke og fantasifulde boligbyggeri Bispebjerg Bakke, som er udformet af kunstneren Bjørn Nørgaard, og som med sine naturmaterialer og svungne, organiske former er et kunstværk i sig selv og lægger nye alen til det fredede områdes skønhedsværdi.

I fremtiden er der planer om at genåbne den nedgravede Lygten Å, som tidligere løb langs med parkerne, og skabe et mere fritvoksende, skovpræget område, som vil tiltrække flere dyrearter.

Foto: Lars Bahl

Share Button

DATA & LINKS

Lersøparken
Bispebjerg Bakke 14
2400 København N

  • Picnic, boldspil, legeplads, kælkebakke, cykel-, løbe- og gåture.
  • Navnet Lersø stammer fra en stor sø, som oprindeligt lå på området og strakte sig helt fra Lyngbyvejen og til Nørrebrogade ved den nu nedlagte Lygten Station.
  • Søen var en del af Københavns vandforsyning.
  • I slutningen af 1800-tallet var Lersøen efterhånden groet til og erstattet af et vildsomt område, hvor nogle hundrede forliste eksistenser, som blev kaldt ’Lersø-bøllerne’, holdt til i huler og hytter.
  • Løvtræer og –buske.
  • Forskellige vildtvoksende urter  som vild kørvel, skvalderkål, småblomstret balsamin og svaleurt, ranunkel, humle-sneglebælg, kløver og løgkarse.
  • Der er adgang for kørestolsbrugere på stierne.
  • Skal medbringes.
1 km

Del lokation automatisk