Naturpark Amager

En række af hovedstadens største naturattraktioner bliver kædet sammen i Naturpark Amager. Her er alt fra savanne, tæt skov og strandenge til fuglerige søer og kanaler med frøer og snoge. Alt sammen få kilometer fra Rådhuspladsen.

Naturpark Amager er først og fremmest en grøn vision for et helt enestående naturområde, der er en af verdens største naturparker så tæt på en millionby. Her er 3.000 hektar – eller cirka 4.000 fodboldbaner – natur inden for cykelafstand af centrum. Vel at mærke meget varieret natur med mange arter og et usædvanlig rigt fugleliv.

I et så tæt befolket land som Danmark er det nødvendigt med naturpleje for at sikre den type varieret natur, som ellers ville være opstået af sig selv.

I Naturpark Amager hjælper græssende køer, heste og får med til at holde træer og store planter nede, men her er også store flokke af dåhjorte, som har fast job med at bevare fælleden som savannenatur med spredte træer.

Langs kysten kan man få et indtryk af, hvordan Øresundskysten oprindelig har set ud med lave strandenge og naturlige laguner. Det er stort set det eneste sted, der er tilbage – resten er enten bebygget eller omdannet til kunstige strande.

Visionen for Naturpark Amager er at gøre de mange naturoplevelser endnu mere tilgængelige og attraktive for alle, hvad enten man søger fred og ro, vil studere sjældne planter eller dyrke motion i naturen.  Nye stier skal supplere de eksisterende, nye traditioner skal udvikles og sikre, at flere får lyst til at tage hertil.

Potentialet er stort: Hvis man ikke lige tæller naturparkens nærmeste naboer med, har over halvdelen af københavnerne aldrig været i området.

Foto: Martin Rivero

Share Button
  • Løb, gang, cykling, ridning, naturaktiviteter, leg, primitiv overnatning, mad over bål, fiskeri, kite- og windsurfing, fuglekigning, pladskrævende aktiviteter som modelflyvning og drageopsætning, rollespil, guidede ture, picnic, kajaksejlads, badning.
  • Amager er for en stor dels vedkommende inddæmmet område og har været losseplads og militært øvelsesterræn. Store dele af området er først blevet offentligt midt i 80’erne. Metroen har gjort Naturparken let tilgængelig, og nye cykelforbindelser gør det muligt at cykle langs kysten hele vejen fra Islands Brygge til Dragør.

  • For de enkelte steders historie, se Pinseskoven, Naturcenter Amager, Kongelunden, Dragør Sydstrand og Diget om Amager.
  • Hele naturparken er 3.000 hektar. Til sammenligning er New Yorks berømte Central Park 350 hektar. Og Dyrehaven 1.000 hektar.
  • Mest berømt er Amager for sit fugleliv, der er beskyttet af international lovgivning. Amager spiller en vigtig rolle på fugletræk og som overvintringssted, og året igennem er her sjældne arter at få øje på, blandt andet de største rovfugle.

  • Det samlede område er meget varieret med forskellige naturtyper. Amager Fælled tættest på København er mere parkagtig end det vildere Kalvebod Fælled. Pinseskoven og Fasanskoven er naturligt opståede skove, mens den langt ældre Kongelunden er en plantage, som er anlagt for at sikre brænde på et tidspunkt, hvor der var mangel.
  • Kystområdet er både menneskeskabte diger og naturlige strandenge.
  • De fleste af stierne er egnede for kørestolsbrugere, men afstandene kan være store.
  • Mange steder at holde picnic eller lave mad over bål.
  • Cafeer ved bl.a. Dragør, i Ørestad og Naturcenter Amager.
1 km

Del lokation automatisk