Ørestads Kanaler

Kajaksejlads, køleanlæg om sommeren, skøjteløb om vinteren – kanalerne er livsnerven i Ørestad. Det blå bånd gennem Københavns nye bydel på Amager er ikke kun til pynt. Og gæster kan også få lov at tumle sig på vandet eller slå sig ned og nyde synet af moderne bygninger og blå himmel, der spejler sig i vand.

Ørestad rejser sig som en slags miniature-Manhattan op over Amager Fælled og Vestamager. Hvor der før var fladt land, lossepladser og militært øvelsesterræn, er der nu eksklusive og eksperimenterende boliger med naturområderne Amager Fælled og Vestamager som nærmeste naboer.

Kanalerne binder det hele sammen. De bugter sig fra nord til syd og er blevet deres eget økosystem, hvor ænder, hejrer og fisk har fundet et hjem.

I hele sommerperioden kan man se kajakker og småbåde på kanalerne. De er lavet til at sejle på, og flere steder kan man låne både og kajakker, hvis man er over 15 år. Blandt andet i café 8-Tallet i Ørestad Syd helt ud mod Vestamager og i universitetskvarteret hos Kong Kaffe.

Kanalerne er ikke kun til pynt. De er med til at beskytte Ørestad mod oversvømmelser. Overskydende regnvand ledes ud i kanalerne, der kan lede det videre ud i havnebassinet. Og skulle der være mere vand, end kanalerne kan lede væk, så er søerne og vådområderne på Amager Fælled og Vestamager klar til at tage imod.

Hele herligheden styres af Ørestad Vandlaug, der også er klar til at holde øje med tykkelsen af is på kanalerne om vinteren. Er isen tyk nok, bliver der fejet fine skøjtebaner, og så er det bare om at spænde skøjterne på.

Foto: Scanpix/Christian Lindgren

Share Button

DATA & LINKS

Ørestads Kanaler
2300 København S

  • Sejlads, skøjteløb om vinteren, cykelture, spadsereture. I det centrale Ørestad er der ud til fælleden et såkaldt sundhedsspor på 1,4 km, hvor man kan måle sit kondital og dyrke motion i naturen. Der er også en såkaldt hjertesti på 4 kilometer, specielt egnet til rask gang og stavgang.

  • Da økosystemet i kanalerne endnu er skrøbeligt, må man ikke bade eller fiske i kanalerne i Ørestad. Der er til gengæld flere fiskemuligheder på Vestamager og Amager Fælled.
  • Vestamager ligger for en stor dels vedkommende under havets overflade. Området blev inddæmmet under Anden Verdenskrig som led i et beskæftigelsesprojekt, der skulle sikre danske mænd mod at blive sendt på tvangsarbejde i Tyskland. Derefter blev det brugt til militært øvelsesterræn frem til 1984.

  • Planerne for Ørestad hænger uløseligt sammen med metroen i København. Den blev finansieret ved at sælge grunde til Københavns udbygning, bl.a. i Ørestad. De første indbyggere flyttede ind i 2004. I dag bor der tæt ved 9.000 mennesker i Ørestads bydele, der forbindes med det indre København af metroen.
  • Lad være at fodre ænder og fisk i kanalerne. Et kilo tørt brød indeholder lige så meget næring som 500 liter kloakvand og kan ødelægge den økologiske balance i vandet.
  • I kanalerne er de første vandplanter kommet til, bl.a. flere slags vandaks, vandkrans og vandranunkel. Der er fisk som guldfisk, skaller, ål og aborrer, og fuglelivet består bl.a. af hejrer, ænder, grågæs og blishøns.
  • Stierne i området er egnet til kørestole, og metroen har elevatorer.
  • Enkelte caféer, især i universitetskvarteret og det centrale Ørestad, hvor storcentret Field’s ligger.
1 km

Del lokation automatisk