Præstesletten

Præstesletten ligger et stykke væk fra de offentlige veje og stier og er derfor ikke et område, man sådan lige falder over. Her kan man næsten uforstyrret holde sin picnic i det grønne. Eller man kan gå på opdagelse efter sjældne overdrevssvampe og nyde udsynet over den store, åbne og højtliggende slette, som er omkranset af århundrede gamle fritstående egetræer og en række oldtidsgravhøje, som vidner om, at her har der færdedes mennesker i tusindvis af år.

Længst mod syd står den gamle, knudrede Vorteeg og stikker op i landskabet, som er den taget ud af et gammelt eventyr.

Allerede i oldtiden mødtes datidens præster og hellige mænd – druiderne – på Præstesletten inde midt i Dyrehaven, hvor de afholdt deres ceremonier og ofrede til guderne. Navnet er dog af lidt nyere dato og skyldes, at præsten i Lyngby havde retten til at lade sit kvæg græsse på sletten, indtil kongen i 1669 indrettede Dyrehaven til sit jagtområde, og det er denne afgræsning, som den store hjortebestand siden har fortsat, der har skabt vækstbetingelserne for mange enestående svampearter.

Lige nord for Vorteegen hæver nogle jordvolde sig op i terrænet. Det er resterne af en gammel, tildækket forsvarsskanse, som blev anlagt i 1894 og kunne rumme 300 mand. I dag er det mere fredelige ting, der finder sted på den fredfyldte Præsteslette, som når der om sommeren bliver afholdt midsommermeditationer ved de gamle druiders ceremoniplads.

Foto : Scanpix/Bax Lindhardt

Share Button

DATA & LINKS

Præstesletten
Peter Liepsvej
2930 Klampenborg

 • Meditation, naturoplevelse  og picnic. Herudover byder Dyrehaven på masser af muligheder for lange gå-, løbe- og cykelture i naturskønne omgivelser.
 • Der er flere ridestier, og ved Fortunen i Dyrehavens sydvestlige ende er der ponyudlejning til børn, som er ifølge med voksne.
 • Køreture i hestetrukne kapervogne.
 • Skiløb, kælkning og skøjtning om vinteren.
 • Der kan hyres kapervogne ved Klampenborg Station.
 • Dyrehaven blev fra 1669 indrettet til parforcejagt, som består i, at ryttere og hunde jager et dyr, indtil det ikke kan mere af overanstrengelse. Så holder hundene det til jorden, indtil den udvalgte jæger når frem og "giver dyret fangst" med sin særlige kniv kaldet en hirschfænger. Parforcejagt kræver et udbygget system af jagtveje - et sådant ses også f.eks. i Gribskov og Hareskoven.
 • Dyrehaven – hvis officielle navn er Jægersborg Dyrehave – blev i 1669  efter inspiration fra Frankrig indrettet til parforcejagt som tilskud til den kongelige husholdning, hvor der ved hoffet årligt blev spist 1.000 hjorte.

 • Ca. 1.500 meter nord for Præstesletten står Christian 5.s Eg med en omkreds på 8 meter, som Christian plantede, mens han var kronprins. Men skæbnen kan være grum, for i 1699 fik kongen så alvorlige slag fra en hjort, han var ved at slå ihjel lige ved egen, at man mener, at det var den egentlige årsag til, at han døde nogle måneder senere
 • Sjældne – og beskyttede – svampearter, gamle fritstående egetræer samt en række typiske overdrevsplanter. Dyrehaven er også kendt for sine mange hvidtjørne.  Foruden et meget rigt fugleliv rummer den ca. 2.000 stk. kronvildt, dåvildt og sikahjorte (de sidste blev i 1923 foræret til Christian 10. af den japanske kejser).
 • Fra Hjortekærporten til Eremitageslottet og fra Klampenborgporten til Skovridergården er der asfalteret.
 • På nogle bakker er der asfalt.
 • Vejene er generelt i god stand i Dyrehaven og farbare med kørestol.
 • Der er ikke adgang for kørestol ud på Præstesletten.
 • Der er flere mad- og udskænkningssteder i og omkring Dyrehaven.
1 km

Del lokation automatisk