Ryvangens Naturpark

Der er mere natur, end der er egentlig park i dette nærmest uberørte og tæt bevoksede område. Det er det ideelle sted for en familiepicnic, en løbetur i naturskønne omgivelser tæt på byen eller en udflugt med børnene, der kan fiske i den store sø, lave bål, kælke på kælkebakken, gemme sig mellem træer og krat og komme tæt på både får og heste, som græsser på sletten midt i naturparken.

Det et gammelt militært øvelsesterræn, som har fået lov at ligge nærmest uberørt hen, også efter at militæret forlod det i 1972.

I 1998 blev det etableret som naturpark, men en nænsom naturpleje har bibeholdt det ’vilde’ præg. Man kan stadig opleve gamle bunkers og ammunitionsanlæg midt i naturparken, som grænser op til S-togsbanen mellem Hellerup og Ryparken Station. Men der har faktisk også gået en selvstændig jernbane fra Hellerup og ind midt i den nuværende park, hvor man stadig kan genfinde de gamle militære af- og pålæsningsramper.

Parken byder også på et rigt naturliv med et par hundrede forskellige plantearter – bl.a. hundrede år gamle aske-, ahorn- og kastanjetræer, hvor særlige fuglearter, som foretrækker hule træer, kan bygge rede og yngle. 

I den store sø er der også masser af liv både på og under vandet, og som et af de få steder i københavnsområdet kan man fiske i den store sø uden et fiskekort.

Foto: Søren Rud

Share Button
 • Løbeture, ridestier, picnic, gemmelege i krattene, snakke med får og heste og fiske uden fiskekort i søen.
 • Ideelt sted til familiepicnic.
 • Militæret overtog området omkring Ryparken i 1883. Inden da var det er stort, vildt og sumpet område langt fra bebygget område. Det var i mange år en del af øvelsesterrænet for Svanemøllens Kaserne.
 • Under Anden Verdenskrig beslaglagde tyske besættelsestropper området og indrettede fra 1943 en plads i den nordlige del, hvor de henrettede 197 modstandsfolk. Det er i dag indrettet til Mindelunden i Ryvangen.
 • Gamle træer som ask, lind, røn, eg, ahorn og kastanje. Krat med pil, tjørn, slåen hassel, rødel, brombær, hyld. På søens to øer vokser bl.a. birk og ask, og i søens nordlige ende er der en lille rørskov af tagrør.

 • Stor flagspætte, sjagger, spætmejse og dompap yngler her. Herudover er her spurvehøg, og på søen yngler gråand, knopsvane, grønbenet rørhøne og blishøne, og man kan se lappedykker, grågås, fiskehejre og skarv.
 • I vandet kan man fiske suder, skaller og karusser.
 • Nogle af stierne kan bruges af kørestolsbrugere.
 • Ingen særlige faciliteter.
 • Ingen, men der er en kiosk i det nærliggende boligområde.
 • Grill- og bålpladser.
1 km

Del lokation automatisk