Skt Petri Kirkes anlæg

Der ånder fred og ro inde bag de høje kirkegårdsmure omkring anlægget ved Skt. Petri Kirke midt i Københavns latinerkvarter. En oase, der både taler til sjælen, øjet og fantasien.

Der har været kirkegård på stedet siden middelalderen, og i 1700-tallet var det en af byens pestkirkegårde. Men gravene er for længst sløjfet og erstattet af anlæg med stenbænke, græsplæner og et åbent areal, hvor børnene kan lege eller spille bold.

Det er en tidslomme, hvor man med en god bog, dagens avis eller sin iPad kan opleve stilheden midt i byen, mærke solens varme fra kirkens tykke mure eller søge skygge under et af de høje løvtræer.

De ældste dele af kirken stammer tilbage fra det tidlige 1400-tal, og stenene er kommet fra det teglværk, som har lagt navn til nabogaden Teglgaardstræde. I dag huser kirken den tyske menighed i København.

I tilknytning til kirken ligger et langstrakt barokkapel, i hvis rigt udsmykkede murværker øjet og fantasien kan gå på opdagelse. Indenfor i det kølige kapel er en række københavnske notabiliteter stedt til hvile i imponerende gravmausolæer. Bag gravkapellet ligger en lukket urtehave, som tidligere har være benyttet som kirkegård.

Ved muren ud mod Skt. Peders Stræde står som en understregning af stedets historie billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens symbolistiske skulptur ’Døden og Moderen’ inspireret af H.C. Andersens eventyr ’Historien om en moder’.

Foto: Stine Trier Norden

Share Button

DATA & LINKS

Skt. Petri Kirkes anlæg
Sankt Peders Stræde 2
1453 København K

 • Afslapning, eftertænksomhed og leg for børnene.
 • Pladsen er åben hele året.
 • Kirken er åben hver dag i sommerhalvåret fra 11 til 15. Gravkapellet og Urtehaven kan besøges i samme tidsrum mod entre på 25 kr.
 • Gudstjenester på tysk hver søndag kl. 11.
 • Kirken er åben onsdag til lørdag i sommerhalvåret fra 11 til 15. Gravkapellet og Urtehaven kan besøges i samme tidsrum mod entre på 25 kr.
 • Der har været kirke på stedet siden 1200-tallet. Den nuværende kirke er fra 1400-tallet og den ældste kirkebygning i København. Kunne man kikke ned under gravkapellets gulv, ville man opdage de jordiske rester af hundredvis af afsjælede legemer stablet i tre etager.

 • Indtil for 50 år siden kunne man gennem kældervinduerne kikke direkte ned til skeletterne i gravkapellets kælder.

 • Skt. Petri har i over 400 år været kirke for den tysksprogede evangelisk-lutherske menighed i København.
 • Det folkelige navn for kvarteret omkring Skt. Peders Stræde er ’Pisserenden’. I Skt. Peders Stræde 29 ligger Københavns ældste fungerende bagerforretning.
 • Grønne træer og græsplæner.
 • Det er adgang for kørestolsbrugere i anlægget.
 • De er flere kiosker samt en bager i nabolaget.
1 km

Del lokation automatisk