Søerne

I folkemunde hedder de blot ’Søerne’, men deres officielle navn er Københavns Indre Søer. De hører til blandt Københavns populæreste rekreative områder og strækker sig over næsten tre kilometer fra Østerbro over Nørrebro til Frederiksberg og Vesterbro som en lang perlerække af brede bassiner uden for Københavns gamle voldanlæg.

Der er promenader og brede græsskråninger langs vandkanterne og en 6,35 km lang cykel- og løberute rundt om de i alt tre søer, Sortedams Sø, Peblinge Sø og Skt. Jørgens Sø, der tilsammen er delt op i fem forskellige bassiner gennemskåret af vejdæmninger.

Når kastanjetræerne i slutningen af maj måned blomstrer med deres hvide blomsterstande, siger man, at ’kastanjen står i lys’ – og det kan man opleve rundt om det meste af Søerne.

På den vestlige side ligger der private små haveanlæg foran husrækkerne direkte ud til de offentlige stier. Om vinteren kan der skøjtes på Peblinge Sø ved Søpavillonen – når isen kan bære.

Der er flere caféer med udendørs servering langs Søernes vestlige promenade, og om sommeren kan man leje robåde og vandcykler på Peblinge Sø lige syd for Dronning Louises Bro.

På bredden af Skt. Jørgens Sø vokser der hængepil og ude i vandet breder vandpileurten sig.

Foto: Scanpix/Mads Jensen

Share Button

DATA & LINKS

Søerne
Østerbro/Nørrebro/Frederiksberg/Vesterbro

Oplevbyen.dk om Søerne
Danmarks Naturfredning om Søerne
Instagram: #søerne
 • Løbe- og cykelruter. Lange spadsereture.
 • Udlejning af robåde og vandcykler på Peblinge Sø ved Kaffesalonen, Peblinge Dosseringen 6, København N.
 • Oprindeligt bestod området af én lang ådal, men allerede i middelalderen opdæmmede man noget af området til mølledrift. I 1600-tallet blev Søerne inddraget i Københavns ydre forsvarsværk og indgik i byens vandforsyning.

 • Den nuværende udformning med opdeling i fem bassiner fik de i 1720’erne. Brugen af drikkevand til københavnerne fra Søerne ophørte i 1959, da folk begyndte af få haletudser og myggelarver i morgenkaffen.
 • Stierne langs vestsiden af Peblinge og Sortedams Sø hedder Dosseringen, hvilket betyder en skråning eller vej ved en skråning.

 • Stien langs vestsiden af Skt. Jørgens Sø hedder Svineryggen, fordi befolkningen oprindeligt mente, at den dæmning, den ligger på, lignede ryggen af et svin.
 • På vandet lever der bl.a. svaner, gråænder, troldænder, lappedykkere, skalleslugere, taffelænder, grønbenede rørhøns, blishøns og fiskehejrer.
 • På Fugleøen i Sortedams Sø er der skarver.
 • I vandet kan man se fisk som aborrer, gedder, suder, skaller, barsen og enkelte ål. Samtidig lever der krebsdyr som dafnier og vandlopper samt vandremuslinger.
 • Kastanjetræer omkranser det meste af Søerne.
 • Ved Skt. Jørgens Sø er det bl.a. hængepil og vandpileurt og forskellige rørgræsser.
 
 • Toilet med handicapadgang i Vester Søgade over for Tycho Brahe Planetarium, Gl. Kongevej 10, Kbh. V.
 • Kørestole kan færdes på de fleste asfalterede stier rundt om Søerne.
 
 • Der er flere caféer med udeservering på Dosseringen langs Sortedams Sø og Peblinge Sø.
 • Ved Skt. Jørgens Sø ligger Tycho Brahe Planetarium (Gl. Kongevej 10, Kbh. V), hvor der også er udeservering.
 
1 km

Del lokation automatisk