Sydhavnstippen

Få københavnere og næsten ingen turister kender Sydhavnstippen, eller Tippen, som den også kaldes. Kenderne af området er til gengæld vilde med det selvgroede og nu fredede grønne område i den sydlige ende af København med den fineste havudsigt til fuglebeskyttelsesområdet Kalveboderne.

Det er et fristed som ingen andre i byen, og naturen byder bl.a. på en stor rigdom af plante- og dyrearter. Et af trækplastrene i vintertiden er den smukke isfugl. Den kan hyppigt findes ved kanalen, der populært kaldes Lorterenden, fordi kloakkerne i gamle dage løb ud her. I dag er vandet dog rent, og langs renden ligger små selvbyggede huse og skure og får hele sceneriet til at ligne noget fra Mississippi-floden i de amerikanske sydstater.

Mellem 1945 og 1973 var her en losseplads for byggeaffald og overskudsjord, og efterhånden groede den til af sig selv. Det er ikke mindst aktive lokale entusiasters skyld, at Tippen i dag er fredet i stedet for at være endt som boligområde. Det er også aktive beboere, der står for at pleje og udvikle området, så naturen i endnu højere grad kan udvikle sig mangfoldigt.

Et frivilligt fårelaug sørger for, at der hvert forår kommer får på græs i området, så de kan holde plantevæksten nede.

Forskellige kunstnere har brugt Sydhavnstippen til arrangementer, og her er også hyppigt guidede naturture, hvor man kan se på fugle, insekter, samle urter og lære mere om Tippens særegne bynatur. Sydhavnstippens Naturskole, der ligger ved indgangen til området fra Fragtvej, tilbyder en række naturaktiviteter.

Foto: Søren Rud

Share Button

DATA & LINKS

Sydhavnstippen
Tæt ved: Fragtvej 9
2450 København SV

  • Naturvejledning, løb, vandreture, cykelture, rollespil, hyrdehundeopvisning, populært skiområde i vinterhalvåret, picnic, bærplukning, indsamling af urter, ro og fred, fuglekigning, kajaksejlads.
  • Området ligger, så man kan fortsætte til Valbyparken eller Naturpark Amager ad stisystemer.
  • Sydhavnstippen er gammel havbund, som er blevet fyldt op, fordi stedet er brugt som losseplads for byggeaffald og overskudsjord. Flere steder stikker murbrokker og granitsten stadig op og bliver brugt som bænke eller til at bygge bålsteder med.

  • Der har været mange planer for området, bl.a. boligbyggeri og industri. I 2015 blev hele den sydlige del af Sydhavnstippen, der stikker ud i vandet som en halvø, fredet og sikret mod fremtidig bebyggelse. Fredningen dækker 32 hektar eller et område på størrelse med Fælledparken.
  • I slutningen af 70’erne var der planer om at anlægge en motorvej hen over Tippen til Københavns Centrum
  • Meget stort antal plantearter, bl.a. bærbuske og frugttræer som æble og kirsebær. Rigt insektliv. Over 150 fuglearter er set i området, bl.a. rovfugle som havørn, rød glente, blå kærhøg og rørhøg. Mange småfugle, bl.a. nattergale, som kan høres i forsommeren. Rigt liv i vandet, bl.a. er her sæler
  • Nej, men en del af stierne er udmærkede til kørestolsbrugere. Gode p-muligheder i nærheden.
  • Nej. Men bænke og borde til picnic.
1 km

Del lokation automatisk