Vestskoven

Vestskoven er Vestegnens bedste legeplads, og den ligger ikke længere væk fra centrum af København, end at man kan se hovedstadens tårne og spir, hvis man går op på højdepunkterne Herstedhøje. Faktisk står man på sin vis midt på Nørrebro, hvis man går herop – højene er skabt af byggeaffald fra bl.a. rydningen af ’Den Sorte Firkant’ i forbindelse med byfornyelsen af Nørrebro tilbage i 70’erne og 80’erne.

Højenes unge alder fortæller også noget om, at den omgivende skov er af yngre dato. Det er Danmarks yngste store skov, skabt i forbindelse med at de københavnske forstæder for alvor kom på landkortet, og parcel efter parcel blev udstykket, hvor der før havde været marker og enge.

I dag er Vestskoven med sine søer og moser, ådale, enge, bakker og stier og efterhånden høje træer centrum for så mange aktiviteter, at man kan blive helt forpustet af at remse dem op.

Der er flere legepladser i skoven, cykelruter også til mountainbike, hundeskove, ridestier og sundhedsspor, løberuter, vandreruter, bålsteder og overnatningspladser. Om vinteren er der langrend, og så kan man selvfølgelig kælke ned ad Herstedhøje – der er højde nok til at give kriller i maven, når man suser ned.

Om vinteren arrangerer det nærliggende museum på Kroppedal også hyppigt stjernekigning i området. Den kendte astronom Ole Rømer havde et landobservatorium her i området – man kan se omridset af det tæt ved Porsemosen i Vestskoven.

Man skal i øvrigt ikke blive forbavset, hvis man på sin tur herud støder på en ridder, en middelalderlæge eller en ork. Vestskoven er også populær blandt rollespillere.

Foto: Scanpix/Christian Lindgren

Share Button
 • Vandreture, cykelture, sundhedsspor, fiskeri, naturlegepladser, hundeskove, stjernekigning, fuglekigning, ridning, løb, picnic i det fri eller overdækkede madpakkehytter, overnatning i eget telt eller shelter, bålsteder og bålhytter, kulturhistorie, fodbold, ski, kælk, rollespil, bær- og frugtplukning.
 • Den første hverdag i hver måned er det tilladt at køre op på Herstedhøje i bil.
 • Café, udstilling og naturaktiviteter for grupper i Naturcenter Herstedhøje for foden af bakkerne.
 • Der har været planer om Vestskoven siden 1930’erne, men det var først med en Politiken-kampagne i 60’erne, at folkestemningen gjorde planerne til virkelighed.
 • Det første træ blev plantet i 1967. Siden er der kommet flere end 10 mio. træer til.
 • Meget afvekslende med moser, engstrøg, sletter, ung skov under udvikling, ådale og småsøer.
 • Mangfoldigt fugleliv, det er bl.a. et godt sted at se fugle på træk, men her er også mange ynglefugle, ikke mindst rovfugle og sangfugle. Det er et godt sted at høre nattergale.
 • Der er fugletårn ved Harrestrup Mose.
 • Vestskoven har Danmarks tætteste bestand af rådyr, og her er også andre pattedyr som ræv, grævling, egern og hare.
 • Højlandskvæg fungerer som naturplejere på fire ben.
 • Mange af søerne har gode fiskebestande.
 • Gode adgangsforhold for kørestolsbrugere
 • Flere handicaptoiletter, bl.a. ved Naturcenter Herstedhøje.
 • Café på Naturcenter Herstedhøje.
 • Talrige muligheder for picnic og mad over bål, også under tag, hvis vejret er dårligt.
1 km

Del lokation automatisk