Vestvolden

Vestvolden er et af de længste og bedst bevarede voldanlæg i verden – et enestående forsvarsanlæg på mere end 14 km, der strækker sig fra Utterslev Mose mod nord til Avedøre i syd. Det er også et fantastisk sted at få sved på panden, lære om fortiden eller bare nyde den særlige natur.

Der er stadig mange spor tilbage fra dengang, da volden skulle beskytte rigets hovedstad mod indtrængende fjender, blandt andet voldgrav, underjordiske anlæg og længst mod syd, i Avedøre, en gammel flyveplads med to bevarede træhangarer fra Første Verdenskrig.

I dag er Vestvolden et populært rekreativt område. Det er et oplagt sted at løbe eller vandre, og man kan også gøre det, når det er mørkt, for det meste af volden er asfalteret og lyst op. Cyklister kan prøve kræfter med fire udfordrende baner – de ligger i Husum, Rødovre, Brøndby og Hvidovre – og kan bruges med almindelige cykler og mountainbikes og af både børn og voksne. Her kan man lave tricks og få pulsen i vejret.

Kan man lide at løbe på rulleskøjter, er her 10 kilometer fin asfalt i trafiksikre og historiske omgivelser. Skal det være knap så anstrengende, kan man høre historier fra Vestvoldens tid som befæstning på mobiltelefonen flere steder. Man kan deltage i mobilspillet ’Forsvundet i tiden’ eller forsøge at standse Tredje Verdenskrig i Ejbybunkeren, som forsvaret først forlod i 2005.

Vestvolden byder samtidig på et rigt dyre- og planteliv med flere sjældenheder, selv om Vestvolden ligger midt i Danmarks tættest befolkede område.

Netop beliggenheden gør Vestvolden særlig værdifuld. Den bliver en korridor, som sikrer, at planter og dyr kan færdes mellem flere områder i stedet for at blive isoleret på enkelte grønne øer midt i bebyggelsen. Det er med til at forhindre, at bestandene bliver for små til at kunne forny sig selv.

Foto: Scanpix/Anders Tvevad

Share Button

DATA & LINKS

Vestvolden
Jyllingevej 303
2610 Rødovre
Tlf. 36 37 98 31

  • Løb, vandretur, cykling, rulleskøjter på oplyst rute. Forskellige former for formidling af historie, interaktive mobilspil, oplevelsescenter i Ejbybunkeren (mod betaling), legeplads flere steder undervejs.
  • Vestvolden er et af de største danske anlægsprojekter nogensinde, og den er anlagt 1888-1892. Under Første Verdenskrig var over 50.000 soldater gjort klar her. Danmark blev dog aldrig en del af krigen.Vestvolden og den øvrige del af Københavns Befæstning blev nedlagt i 1920.
  • Ejbybunkeren blev bygget i 1954. Den spillede en vigtig rolle under Den Kolde Krig og i det danske raketforsvar.
  • Vestvolden bærer præg af tiden som befæstning, bl.a. er her mange hvidtjørn, naturens egen pigtråd.

  • Mange sjældne plantearter, bl.a. orkidéen ægbladet fliglæbe. Svampesamlerne kan glæde sig over flere morkelarter. En af dem, rynket klokkemorkel, findes kun her. I kanalen yngler stor vandsalamander, butsnudet frø og skrubtudse, flere slags guldsmede og andre insekter svirrer rundt, og der er fisk som ål, gedder, aborrer, skaller og karusser.

  • Ræve, egern og andre pattedyr ses hyppigt, det samme gør en række rovfuglearter.
  • Vestvolden er svært tilgængelig i kørestol.
  • Caféer, bl.a. i Artillerimagasinet i Rødovre.
1 km

Del lokation automatisk