Præstesletten

Præstesletten ligger et stykke væk fra de offentlige veje og stier og er derfor ikke et område, man sådan lige falder over. Her kan man næsten uforstyrret holde sin picnic i det grønne. Eller man kan gå på opdagelse efter sjældne overdrevssvampe og nyde udsynet over den store, åbne og højtliggende slette, som er omkranset af århundrede gamle fritstående egetræer og en række oldtidsgravhøje, som vidner om, at her har der færdedes mennesker i tusindvis af år.

Længst mod syd står den gamle, knudrede Vorteeg og stikker op i landskabet, som er den taget ud af et gammelt eventyr.

Allerede i oldtiden mødtes datidens præster og hellige mænd – druiderne – på Præstesletten inde midt i Dyrehaven, hvor de afholdt deres ceremonier og ofrede til guderne. Navnet er dog af lidt nyere dato og skyldes, at præsten i Lyngby havde retten til at lade sit kvæg græsse på sletten, indtil kongen i 1669 indrettede Dyrehaven til sit jagtområde, og det er denne afgræsning, som den store hjortebestand siden har fortsat, der har skabt vækstbetingelserne for mange enestående svampearter.

Lige nord for Vorteegen hæver nogle jordvolde sig op i terrænet. Det er resterne af en gammel, tildækket forsvarsskanse, som blev anlagt i 1894 og kunne rumme 300 mand. I dag er det mere fredelige ting, der finder sted på den fredfyldte Præsteslette, som når der om sommeren bliver afholdt midsommermeditationer ved de gamle druiders ceremoniplads.

Foto : Scanpix/Bax Lindhardt

Share Button
1 km

Del lokation automatisk