Rødkilde Park

De fleste kender nok Rødkilde Park som den store grønne park med Vilhelm Bissens skulptur af ’Yndling til Hest’ mellem de to lange, smukke alléer af lindetræer, som hæver sig op mod Bellahøj nede fra Hulgårdsvej. Men der er også en anden del af parken, hvor en fantasirig naturlegeplads gemmer sig inde midt i en lille skov.

Naturlegepladsen ligge helt oppe ved Bellahøj inden mellem træer og buske med tovbane, vandpumpesystem, et skibsskrog, en lille hule, rutsjebane, naturlige sandomåder og masser af træbroer.

I krattet kan man lege gemmelege og blive helt væk under de vilde fuglekirsebærtræer. Der er også borde og bænke til den medbragte mad og drikke.

Ude på den store plæne er der rigelig med plads til boldspil og solbadning. I den sydvestlige del af parken er der rigtige boldbaner. Og så er man lige ved siden af det smukke og i dag fredede rækkehusbyggeri Bakkehusene. De er nogle af de første rækkehuse, der efter inspiration fra Nyboder i 1921-23 blev bygget som en protest mod de omsiggribende etagebyggerier. De var et forsøg på at gennemføre en boligform, som fra gammel tid var typisk for danske byer.

Da man havde bygget seks lange rækker af sammenhængende, ensartede huse med egne haver, anlagde man fem år senere den store Rødkilde Park som et grønt åndehul i udkanten af byen.

Foto: Kontraframe

Share Button
1 km

Del lokation automatisk