Vestskoven

Vestskoven er Vestegnens bedste legeplads, og den ligger ikke længere væk fra centrum af København, end at man kan se hovedstadens tårne og spir, hvis man går op på højdepunkterne Herstedhøje. Faktisk står man på sin vis midt på Nørrebro, hvis man går herop – højene er skabt af byggeaffald fra bl.a. rydningen af ’Den Sorte Firkant’ i forbindelse med byfornyelsen af Nørrebro tilbage i 70’erne og 80’erne.

Højenes unge alder fortæller også noget om, at den omgivende skov er af yngre dato. Det er Danmarks yngste store skov, skabt i forbindelse med at de københavnske forstæder for alvor kom på landkortet, og parcel efter parcel blev udstykket, hvor der før havde været marker og enge.

I dag er Vestskoven med sine søer og moser, ådale, enge, bakker og stier og efterhånden høje træer centrum for så mange aktiviteter, at man kan blive helt forpustet af at remse dem op.

Der er flere legepladser i skoven, cykelruter også til mountainbike, hundeskove, ridestier og sundhedsspor, løberuter, vandreruter, bålsteder og overnatningspladser. Om vinteren er der langrend, og så kan man selvfølgelig kælke ned ad Herstedhøje – der er højde nok til at give kriller i maven, når man suser ned.

Om vinteren arrangerer det nærliggende museum på Kroppedal også hyppigt stjernekigning i området. Den kendte astronom Ole Rømer havde et landobservatorium her i området – man kan se omridset af det tæt ved Porsemosen i Vestskoven.

Man skal i øvrigt ikke blive forbavset, hvis man på sin tur herud støder på en ridder, en middelalderlæge eller en ork. Vestskoven er også populær blandt rollespillere.

Foto: Scanpix/Christian Lindgren

Share Button
1 km

Del lokation automatisk